/*

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 2/05/2022-TE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 2/05/2022-TE na:

Zadanie  1  –  Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Beskidzka 9-10  w Legnicy

Zadanie  2  –  Remont  chodnika ul. Bieszczadzka 33  w Legnicy

Zadanie  3  –  Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Kujawska 2-14  w Legnicy

Zadanie  4  –  Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Warmińska 13-16 w Legnicy

Zadanie  5  –  Remont  chodnika ul. Pomorska 50  w Legnicy

Zadanie  6  –  Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Pomorska 2-4, 6-10  w Legnicy

Zadanie  6.1  –  Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Pomorska 12-16  w Legnicy

Zadanie  7  –  Izolacja ściany fundamentowej wraz z odtworzeniem opaski ul. Łowicka 2-4 w Legnicy

Termin realizacji zamówienia:  

-   Zadanie   1, 2                    do   29.07.2022 r.

-  Zadanie 3 etap I                 do  28.10.2022 r.

-  Zadanie 3 etap II                do  18.01.2023 r.

-  Zadanie 4, 5, 6, 7               do  31.08.2022 r.

Termin składania ofert upływa - 16.05.2022  r. o godz. 1400

Otwarcie ofert nastąpi - dnia 17.05.2022 r. o godz. 14°° w siedzibie Zamawiającego,

 1. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica.

Termin związania ofertą 21 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia" (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Termin składania ofert upływa - 16.05.2022 r. o godz. 1400

Otwarcie ofert nastąpi - dnia 17.05.2022 r. o godz. 14°° w siedzibie Zamawiającego, ul. Bieszczadzka 1A,  59-220 Legnica.

Termin związania ofertą  21 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia" (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego -wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Załącznik nr 1      -  Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2      -  Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ) wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3      -  Warunki Techniczne dla Zadań 1-11 (pdf),
 4. Załącznik nr 3.1   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 1 - Obmiar
 5. Załącznik nr 3.1   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 1 - Szkic
 6. Załącznik nr 3.2   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 2 - Obmiar
 7. Załącznik nr 3.2   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 2 - Szkic
 8. Załącznik nr 3.3   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 3 - Obmiar
 9. Załącznik nr 3.3   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 3 – Szkic
 10. Załącznik nr 3.4   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 4 - Obmiar
 11. Załącznik nr 3.4   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 4 - Szkic
 12. Załącznik nr 3.5   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 5 - Obmiar
 13. Załącznik nr 3.5   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 5 - Szkic
 14. Załącznik nr 3.6   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 6 - Obmiar
 15. Załącznik nr 3.6   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 6.1 – Obmiar
 16. Załącznik nr 3.6   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 6 + 6.1 – Szkic
 17. Załącznik nr 3.7   -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 7 - Obmiar
 18. Załącznik nr 3.7 -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 7 - Szkic
 19. Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 20. Załącznik nr 4.1    -  Klauzula informacyjna RODO