/*

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 3/05/2022-TE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 3/05/2022-TE na:

Zadanie 1 – Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Hubalczyków 2-6  w Legnicy

Zadanie 2 – Remont  chodnika i dojść do budynku ul. Batalionu Parasol 5-7-9  w Legnicy

Zadanie 3 – Remont  chodnika ul. Batalionu Parasol 1-3  w Legnicy

Zadanie 4 – Remont  opasek i dojścia do budynku ul. Sosnkowskiego 13-21  w Legnicy

Zadanie 5 – Remont tarasu nad wymiennikiem ciepła ul. Baczyńskiego 6 w Legnicy

Zadanie 6 – Remont tarasu nad lokalem użytkowym ul. Gombrowicza 13 w Legnicy

Zadanie 7 – Remont  chodnika ul. Staffa 8-10  w Legnicy

Zadanie 8 – Remont  schodów terenowych ul. Gojawiczyńskiej 10-12-14  w Legnicy

Zadanie 9 – Remont dojść do lokali użytkowych ul. Witkiewicza 1 w Legnicy

Zadanie 10 – Remont opaski przy budynku ul. Wańkowicza 2-6 w Legnicy

Terminy realizacji zamówienia:

 - Zadanie 1, 2, 3, 4 - do dnia 30.09.2022 r.

 - Zadanie 5, 6, 7, 8, 9, 10 - do dnia 31.10.2022 r.

Termin składania ofert upływa - 16.05.2022  r. o godz. 1400

Otwarcie ofert nastąpi - dnia 17.05.2022 r. o godz. 15°° w siedzibie Zamawiającego,

 1. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica.

Termin związania ofertą 21 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia" (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego -wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Załącznik nr 1      -  Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2      -  Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ) wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3      -  Warunki Techniczne dla Zadań 1-10 (Word),
 4. Załącznik nr 3.1.1.   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 1 – Obmiar
 5. Załącznik nr 3.1.2.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 1 – Rozbiórka
 6. Załącznik nr 3.1.3.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 1 – Szkic
 7. Załącznik nr 3.2.1.   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 2 – Obmiar
 8. Załącznik nr 3.2.2.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 2 – Szkic
 9. Załącznik nr 3.3.1.   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 3 – Obmiar
 10. Załącznik nr 3.3.2.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 3 – Szkic
 11. Załącznik nr 3.4.1.   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 4 – Obmiar
 12. Załącznik nr 3.4.2.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 4 - Szkic
 13. Załącznik nr 3.5.1.   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 5 – Obmiar
 14. Załącznik nr 3.5.2.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 5 – Szkic
 15. Załącznik nr 3.6.1.   -  Zakres robót (pdf)   Zadanie 6 – Obmiar
 16. Załącznik nr 3.6.2.   -  Zakres robót (jpg)   Zadanie 6 – Szkic
 17. Załącznik nr 3.7.1. -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 7 – Obmiar
 18. Załącznik nr 3.7.2. -   Zakres robót (jpg)   Zadanie 7 – Szkic
 19. Załącznik nr 3.8.1. -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 8 – Obmiar
 20. Załącznik nr 3.8.2. -   Zakres robót (jpg)   Zadanie 8 – Szkic
 21. Załącznik nr 3.9.1. -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 9 – Obmiar
 22. Załącznik nr 3.9.2. -   Zakres robót (jpg)   Zadanie 9 – Szkic
 23. Załącznik nr 3.10.1. -   Zakres robót (pdf)   Zadanie 10 – Obmiar
 24. Załącznik nr 3.10.2. -   Zakres robót (jpg)   Zadanie 10 – Szkic
 25. Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 26. Załącznik nr 4.1 -  Klauzula informacyjna RODO