/*

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 01/05/TE/2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 4/06/2021-TB

Legnica, dnia 30.06.2021r.

Zamawiający SM „Piekary” w Legnicy informuje, że na ogłoszony przetarg nieograniczony ofertowy nr 4/06/2021-TB z dnia 15.06.2021r.:

Nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg nie rozstrzygnięty.