/*

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO/0012/4/06/2018-DP

Ogłoszenie: NR ZO/0012/4/06/2018-DP, termin składania ofert upływa 14.06.2018r. o godz. 1400

„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w celu poprawienia jego efektywności energetycznej”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe ZO/0012/4/06/2018-DP – (pdf)
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – (Word)
  3. Załącznik nr 2 - Wzór kosztorysu ślepe (Excel)
  4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy z Wykonawcą (pdf)
  5. Załącznik nr 4 - Audyt energetyczny (pdf)
  6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie oferenta (pdf)