/*

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO/0012/5/06/2018-NI

Ogłoszenie: NR ZO/0012/5/06/2018-NI, termin składania ofert upływa 20.06.2018r. o godz. 1400.

„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w celu poprawienia jego efektywności energetycznej”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe ZO/0012/5/06/2018-NI (pdf)
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (Word)
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (pdf)
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej (pdf)

Załączniki z dnia 18.06.2018 r. do pobrania :