/*

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/0093/2/12/2017-TB

 Ogłoszenie: NR ZO/0093/2/12/2017-TB, termin składania ofert upływa 27.12.2017r. godz. 1400

„Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy”

Załączniki do pobrania:    

Załączniki z dnia 15.12.2017 - do pobrania :

Załączniki z dnia 19.12.2017 - do pobrania :