/*

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/0093/1/12/2017-RI

Ogłoszenie: NR ZO/0093/1/12/2017- RI, termin składania ofert upływa 29.12.2017r. godz. 1000

„Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy”

Załączniki do pobrania: