/*

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO/0012/5/06/2018-NI

Ogłoszenie: NR ZO/0012/5/06/2018-NI, termin składania ofert upływa 20.06.2018r. o godz. 1400.

„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w celu poprawienia jego efektywności energetycznej”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe ZO/0012/5/06/2018-NI (pdf)
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (Word)
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (pdf)
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej (pdf)

Załączniki z dnia 18.06.2018 r. do pobrania :

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO/0012/4/06/2018-DP

Ogłoszenie: NR ZO/0012/4/06/2018-DP, termin składania ofert upływa 14.06.2018r. o godz. 1400

„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w celu poprawienia jego efektywności energetycznej”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe ZO/0012/4/06/2018-DP – (pdf)
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – (Word)
  3. Załącznik nr 2 - Wzór kosztorysu ślepe (Excel)
  4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy z Wykonawcą (pdf)
  5. Załącznik nr 4 - Audyt energetyczny (pdf)
  6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie oferenta (pdf)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/0093/1/12/2017-RI

Ogłoszenie: NR ZO/0093/1/12/2017- RI, termin składania ofert upływa 29.12.2017r. godz. 1000

„Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy”

Załączniki do pobrania:    

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/0093/3/12/2017-TB

Ogłoszenie: NR ZO/0093/3/12/2017-TB, termin składania ofert upływa 29.12.2017r. godz. 1000

„Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy”

Załączniki do pobrania:    

Załączniki z dnia 19.12.2017 - do pobrania :