SDK ATRIUM ZAPRASZA - Stand Up po raz pierwszy w Atrium

włącz .

Stand-up jest formą improwizowanego monologu. Pozbawiony on jest wymyślnych dekoracji, czy też szczegółowego scenariusza, który ustalany byłby wcześniej. Aktor, który stoi oko w oko z publicznością ma jedno zadanie - musi rozbawić ludzi do łez. Czy tak się stanie ??? Możemy przekonać się już 2 czerwca. Zapraszamy !!!

 

SDK ATRIUM ZAPRASZA - Dzień Mamy i Taty 2023

włącz .

Rządowa Tarcza Energetyczna

włącz .

Zakończenie sezonu grzewczego na "Piekarach"

włącz .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, informuje, że od dnia 10.05.2023r. zostaje wyłączone ogrzewanie w budynkach będących w zasobach Spółdzielni. Sezon grzewczy 2022/2023 rozpoczął się 03.10.2022r. i trwał 194 dni. W porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym był on o 3 dni krótszy.

Od 01.05.2023 zmiana opłat za wodę

włącz .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy zawiadamia, iż na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (decyzja nr WR.RZT.70.6.2021 z dnia 02.04.2021r.)

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Legnicy zmienia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Legnica.

W związku z powyższym z dniem 01 maja 2023 r. stawki opłat wynosić będą

  1. za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków – 12,58 zł / m3
  2. opłata za ciepłą wodę (woda zimna + podgrzanie) – 50,58 zł / m3
  3. opłata abonamentowa za wodomierz główny  – 0,26 zł / m-c

Informujemy, że wysokość opłat nie jest zależna od Spółdzielni.