Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej na I półrocze 2024

włącz .

dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz.1300 do 17 00 / na I półrocze 2024 roku:

 • 9 stycznia     2024 r. –   Hanna Boroń, Andrzej Zejler,
 • 13 lutego       2024 r. –   Grażyna Rygiel, Bożena Walczak,
 • 12 marca      2024 r. –   Paweł Gregorczuk, Zbigniew Rogalski
 • 9 kwietnia    2024 r. –   Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej,
 • 14 maja        2024 r. –   Wiesław Janusz, Piotr Żabicki,
 • 11 czerwca   2024 r. –   Władysława Rudewicz, Andrzej Zejler.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14 grudnia 2023 r.

Praca dla murarzy

włącz .

SDK ATRIUM ZAPRASZA - Spotkanie z dzielnicowymi

włącz .

Pomoc dla zwierzaków ze schroniska

włącz .

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIEKARY” ZAPRASZA WSZYSTKICH, KTÓRYM ZALEŻY NA BEZDOMNYCH ZWIERZĘTACH  DO  WZIĘCIA UDZIAŁU W ZBIÓRCE

 • KARMY DLA ZWIERZĄT, ŻYWNOŚCI O DŁUGIM TERMINIE PRZYDATNOŚCI – MAKARON, KASZA, RYŻ.
 • KOCE, PODUSZKI, RĘCZNIKI, KOŁDRY, PLEDY, LEGOWISKA.
 • ŚRODKI OPATRUNKOWE I CZYSTOŚCI.
 • SMYCZE, OBROŻE, ZABAWKI itp.

 Wszystkie przedmioty można przekazać do:

 • Siedziba Zarządu SM „Piekary” ul. Bieszczadzka 1 (Punkt Obsługi Klienta - POK).
 • Dział Eksploatacji SM „Piekary” ul. Pomorska 17.
 • Terenowe biuro Działu Eksploatacji SM „Piekary” ul. Gojawiczyńskiej 9.
 • Dom Kultury „Atrium” ul. Pomorska 19.
 • Dział Technicznej Obsługi Zasobów SM „Piekary” ul. Sudecka 1.

W 2023 roku udało nam się zebrać karmę i dary rzeczowe, które zostały przekazane dla organizacji, zajmujących się  bezdomnymi zwierzętami. SM „Piekary” objęła opieką: 

 • Legnickie SOS dla zwierząt „PSIAKOT”,
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Legnicy,
 • Fundację „Stacyjka Maltusia”

  Dziękujemy wszystkim  Darczyńcom za okazane wsparcie.