Zmiana stawek dodatku mieszkaniowego

włącz .

JAK OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Chojnowska nr 112. Wypełniony wniosek potwierdzić w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, ul. Bieszczadzka 1a, Punkt Obsługi Klienta (zgłosić się z książeczkami opłat za czynsz i wodę).

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania bądź orzeczenie sądu o przysługującym prawie do lokalu socjalnego.

  1. Dodatek jest przyznawany na okres 6 m-cy jeśli dochód brutto na 1 osobę zamieszkałą jest niższy niż 2.146,64 zł miesięcznie w rodzinach wieloosobowych, a osoby samotnie zamieszkałe mogą otrzymać dodatek, gdy dochód brutto jest niższy niż 2.862,19 zł miesięcznie.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu

  1. Normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania:

POWIERZCHNIA NORMATYWNA

LICZBA OSÓB

POWIERZCHNIA NORMATYWNA +30%

35 m2

1 osoba

45,50 m2

40 m2

2 osoby

52 m2

45 m2

3 osoby

58,50 m2

55 m2

4 osoby

71,50 m2

65 m2

5 osób

84,50 m2

70 m2

6 osób

91 m2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%

  1. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku dopłat do pełnego wymiaru czynszu i o comiesięcznych opłatach za wodę – w przeciwnym razie dodatek zostanie wstrzymany. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3-miesięcy od daty wstrzymania dodatku, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie 3-miesięcy, decyzja o wstrzymaniu dodatku zostanie anulowana na wniosek SM „Piekary”. Fakt ten należy potwierdzić w Punkcie Obsługi Klienta na podstawie dowodów opłat eksploatacyjnych (czynsz) i wody.

Zmiana opłat za odpady komunalne

włącz .

Zgodnie z uchwałą Nr II/14/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.05.2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia, ustala się stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34,90 zł miesięcznie od 01 lipca 2024 r.

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2024

włącz .

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” (w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 13:00 do 17:00) na II półrocze 2024 roku :

  • 9 lipca 2024 r.  – Paweł Gregorczuk, Zbigniew Rogalski,
  • 13 sierpnia 2024 r.  – Wiesław Janusz, Piotr Żabicki,
  • 10 września 2024 r.  – Grażyna Rygiel, Bożena Walczak,
  • 8 października  2024 r.  – Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej,
  • 12 listopada 2024 r.  – Hanna Boroń, Władysława Rudewicz,
  • 10 grudnia 2024 r.  – Zbigniew Rogalski, Andrzej Zejler.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 czerwca 2024 r.

SDK ATRIUM ZAPRASZA - Piknik plastyczno-ekologiczny

włącz .

SDK ATRIUM ZAPRASZA - Warsztaty tworzenia kwiatów z pianki

włącz .