• zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
 • zdjęcie 6

Informacja w sprawie wycinki drzew przy ul. Pomorskiej 1

włącz .

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy informuje, że zostanie wystosowany wniosek do Urzędu Miasta Legnicy, Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ( topola – 5szt. ) na nieruchomości będącej mieniem spółdzielni - działka nr. 1154/4,  przy ul. Pomorskiej 1. Powyższy wniosek wynika z uwagi na zły stan fitosanitarny drzew stwarzających zagrożenie dla uczestników pobliskich ciągów pieszych. Ewentualne  uwagi w przedmiotowej sprawie prosimy kierować pisemnie do dnia 03.02.2022r. do Zarządu Spółdzielni. - Zarząd SM „Piekary”

07 stycznia 2022 roku biura spółdzielni będą nieczynne

włącz .

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07 stycznia 2022 roku biura spółdzielni będą nieczynne. Służby techniczne Spółdzielni będą pełnić dyżury,  jak w dni wolne od pracy. Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej

włącz .

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz.1300 do 17 00 / na I półrocze 2022 roku:

 • 11 stycznia 2022 r. –   Elżbieta Jarząbek-Dolecka, Zbigniew Rogalski,

 • 8 lutego 2022 r. –   Grażyna Załęska, Wiesław Janusz,

 • 8 marca  2022 r. –   Hanna Boroń, Andrzej Zejler,

 • 12 kwietnia 2022 r. –   Elżbieta Dybek, Piotr Żabicki,

 • 10 maja 2022 r. –   Ewa Czeszejko-Sochacka, Adam Walczak,

 • 14 czerwca 2022 r. –   Zbigniew Rogalski, Piotr Żabicki.

  Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16 grudnia 2021 r.

Dogrzewanie mieszkań kuchenkami gazowymi - zagrożenia

włącz .

W związku ze wzmożonym, w okresie jesienno-zimowym występowaniem zagrożeń związanych z nieprawidłową eksploatacją instalacji i urządzeń grzewczych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy prosi Lokatorów o niedogrzewanie mieszkań kuchenkami gazowymi, oraz niezakrywanie kratek wentylacyjnych. Zabrania się korzystania do ogrzewania mieszkań z wszelkiego rodzaju urządzeń spalających gaz płynny z butli gazowych.

Niewłaściwe korzystanie z urządzeń i instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może doprowadzić do bardzo groźnych w skutkach zatruć, pożarów i wybuchów będących zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

Informacja dotycząca rozliczenia kosztów ogrzewania za okres 2020/2021

włącz .