Przygotowania do rozpoczęcia sezonu grzewczego

włącz .

SDK ATRIUM ZAPRASZA - Oferta zajęć Domu Kultury na rok szkolny 2023/24

włącz .

SDK ATRIUM ZAPRASZA - Piknik plastyczno-ekologiczny

włącz .

Lokal mieszkalny do wynajęcia

włącz .

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” oferuje od dnia 1 września 2023 r. do wynajęcia lokal mieszkalny nr 76 o powierzchni użytkowej 35,50 m2 – jednopokojowy, położony przy ul. Warmińskiej 36.

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta, bądź drogą pocztową. Ostateczny termin składania podań upływa w dniu 29 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Spółdzielni). Oferta osoby ubiegającej się o najem powinna zawierać co najmniej:

  • pisemny wniosek o najem lokalu spółdzielczego wraz z uzasadnieniem,
  • oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
  • zaświadczenie o dochodach lub oświadczenie o braku dochodów - wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Lokal do wynajęcia będzie można oglądać w dniu 25.08.2023 r. (piątek) w godz. 9:00-10:00 pod warunkiem wcześniejszego umówienia się w Dziale Eksploatacji SM „Piekary” tel. 76/8550761 w.204. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu 76/8550761 w.104 – Sekcja członkowsko-mieszkaniowa.

OGŁOSZENIE

włącz .

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy informuje Lokatorów i Najemców lokali użytkowych osiedla „PIEKARY”, że w godzinach nocnych z 09.08.2023 na 10.08.2023 będą prowadzone prace naprawcze na magistrali sieci wodociągowej w ul. Okrężnej.

W związku z powyższym mogą wystąpić wstrzymania dostawy wody i pogorszenie jej parametrów jakościowych.

Wszelkich zgłoszeń w tym zakresie należy dokonywać na numer Pogotowia Wodociągowego LPWiK w Legnicy tel. 994.