Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej

włącz .

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz.1300 do 17 00 / na IV kwartał 2022 roku:

  • 11 października 2022 r.  – Grażyna Załęska, Wiesław Janusz;
  • 8 listopada 2022 r.  – Ewa Czeszejko-Sochacka, Andrzej Zejler;
  • 13 grudnia 2022 r.  – Piotr Żabicki, Zbigniew Rogalski.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 września 2022 r.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023

włącz .

Sezon grzewczy 2022/2023

włącz .

Zawiadomienie o głosowaniu na piśmie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "PIEKARY" w Legnicy

włącz .

Elektroodpady

włącz .