/*

SDK ATRIUM ZAPRASZA - turniej w grę karcianą kolekcjonerską

SDK ATRIUM ZAPRASZA - turniej szachowy dla dzieci i młodzieży

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

SDK ATRIUM ZAPRASZA - kwiecień w Atrium

SDK ATRIUM ZAPRASZA - koncert Bella Canzone