/*

SDK ATRIUM ZAPRASZA - maj w Atrium

SDK ATRIUM ZAPRASZA - piknik ekologiczno-plastyczny

SDK ATRIUM ZAPRASZA - turniej w grę karcianą kolekcjonerską

SDK ATRIUM ZAPRASZA - turniej szachowy dla dzieci i młodzieży

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni