/*

SDK ATRIUM ZAPRASZA - Turniej tenisa stołowego dla amatorów

SDK ATRIUM ZAPRASZA - Wystawa fotografii Piotra Szymczewskiego

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

W niedzielę 08.10.2023r. odbędzie się XII Legnica Półmaraton / IV Legnicka Dziesiątka w czasie którego nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w godz. 9:30 do godz.13:30. Bieg przebiegać będzie ulicami miasta Legnicy: Plac Meisslera, Wrocławska, Żeglarska, Jordana, Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, al. Piłsudskiego aż do ul. Sudeckiej, Park Miejski. Organizatorzy zwracają się z prośbą o dostosowanie się do poleceń służb zabezpieczenia biegu, zachowanie szczególnej ostrożności oraz zabezpieczenie zwierząt domowych przed wtargnięciem na jezdnię. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia i zapraszamy na trasę biegu do kibicowania.
OSiR - Legnica

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy informuje, że zostanie wystosowany wniosek do Urzędu Miasta Legnicy, Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ( klon jesionolistny) na nieruchomości będącej mieniem spółdzielni -działka nr. 1189/14,  przy ul. Karkonoskiej 54. Drzewo to w wyniku postępującego przechyłu stwarza zagrożenie obalenia się na pobliski parking. Ewentualne  uwagi w przedmiotowej sprawie prosimy kierować pisemnie do dnia 06.11.2023r. do Zarządu Spółdzielni.

Zarząd SM „Piekary”

Policja ostrzega